Günün Ayeti

Ey mü’minler bir düşman topluluğuyla karşılaştığınız zaman sebât edin ve Allah’ı çok zikredin.

Enfal 45


Günün Hadisi

Rabbini zikredenle, zikretmeyenin hali, diri ile ölü gibidir. 

(Buhâri)

Günün Sözü

İyi Bir Insan Öldüğünde Ona Ağlamayın. Asıl Onu Kaybeden Topluma Ağlayın.

(Farabi)


Tarihte Bugün