Günün Ayeti

Bunlar, Allah’ın zikri ile kalpleri huzura kavuşarak iman edenlerdir.İyi bilin ki, ancak Allah’ı anmakla kalpler yatışır ve huzur bulur.

Ra'd suresi 13\28


Günün Hadisi

Sohbetinde ve malında bana en emin olanı Ebû Bekir (r.a.)’dir. 

(Buhâri)

Günün Sözü

Sen içine dön,yalnız dışınla meşgul olma / Çünkü sen cisminle değil ruhunla insansın.

(Muhyiddin İbn Arabi)


Tarihte Bugün