ÇEŞİTLİ MESELELER
Canibim.Com

ÇEŞİTLİ MESELELER - Canibim.Com

 

                                        Ç E Ş İ T L İ   M E S E L E L E R!

 

 

 

    Begavi(ra) tefsirinde der ki: Hz.Ali (Kerem Allahu Vecce)  Rasulullah(sav) den şöyle nakleder.

Hak Teala “Fatihatül Kitab (Elhamdülillahi Rabbil Alemin) suresi ile Ayetül Kürsi (1) ve Al-i İmran suresinden iki ayet ki biri (Şehidallahü) (2) biri (Külillahümme) (3) ayetleridir, bunları yeryüzüne indirmek istedi.

 

Bunları boşlukta duran Arş’ta ala koydu. Bunlar dediler ki – Yarabbi, bizi yere mi indireceksin? Ve asi olanlara,isyancılara mı göndereceksin?

 

Hak Teala dedi ki: -Her kim sizi namaz sonunda okursa ben ondan razı olurum ve onu Cennette oturturum. Ona her gün yetmiş kere nazarımı salarım ve yetmiş hacet ve dileğini kabul ederim.En azı şudur ki ona rahmet ederim.,onu yarlıgarım.

 

Meşerık’ta nakledilmiştir ki, Resulü Ekrem (sav) şöyle  demiştir:

“ŞEHİDALLAHÜ ENNEHÜ LA İLAHE İLLA HÜVE VEL MELAİKETÜ VE ULÜL İLMİ KAAİMEN BİLKISTI,LA İLAHE İLLA HÜVEL AZİZÜL HAKİM” (Ali İmran:183)

(Allah,kendisinden başka ibadete haklı hiçbir varlık olmadığını delillerle açıkladı.Meleklerle bilgi ısları da adalet üzerine durdular.Allah’dan O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O hüküm ve hikmet ıssıdır.”)

 

“KULİLLAHÜMME MALİKEL MÜLKİ TÜ’TİL MÜLKE MEN TAŞAÜ VE TENZİÜL MÜLKE MİMMEN TEŞAÜ VE TUİZZÜ MEN TEŞAÜ VE TÜZİLLÜ MEN TEŞAÜ BİYEDİKEL HAYRU İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY’İN KADİR” (Ali İmran:26)

(Ya Muhammed” De ki: “Ey mülkün ıssı,sahibi Allah’ım Sen,dilediğine mülkü verirsin,dilediğinden de mülkü alırsın. Dilediğini aziz edersin,dilediğinide zelil.Hayır iş senin ellerindedir.Gerçek ki Sen her şeyi yapmağa kadirsin.”)

 

Hak Teala Hz.leri yerleri ve dağları yaratmazdan ilk önceleri Yevmül Ehad’da “Pazar günü” yarattı.Pazertesi günü ağaçları yarattı.Salı günü gökleri yarattı.Çarşamba günü nuru yarattı.Perşembe günü canavarları yarattı.Cuma günü ilkindiden sonra Ademi yarattı.Son yaratık O’dur ve onu ayın sonunda yaratmıştır.

 

Hak Celle ve Ala Hazretleri dedi ki:

-Her kim benim dostlarımı horlasa, gerçektir ki benimle cenk etmiş olur. Dervişlik benim zindanım,hastalık benim hapsimdir. Sevdiğim bir kulumu hastalık ile hapsederim.

 

Rasulullah (sav) Hz.leri buyurdu ki: Hak Celle ve Ala Hazretlerinin yeryüzünde üç yüz kulu vardır ki gönülleri ADEM AS.ın gönlü  gibidir. Kırk kulu vardır ki gönülleri Adem (as) gönlü gibidir. Ve yedi kulu vardır ki İbrahim (as) gönlü üzerindedir.

 

Bir kulu da vardır ki İsrafil (as) gönlü üzerindedir. O KUTUP’tur Kutup olunca üçlerden birini kutbun yerine koyarlar.Yedilerin birini üçlere katarlar. Kırkların birini yedilere katarlar. Üç yüzlerin birini kırklara katarlar.Hak Teala yeryüzünü bunlarla saklar,ve bunlara TABAKAT EHLİ denir. ABDALLAR denir.  SEYYAHLAR denir.EVTAD (1) = Şerefli kimse denir.KUTUB denir.Tertibe göre üç yüzler MISIR’da bulunur.Kırklar KUDÜS-Ü ŞERİF’te, yediler MEDİNE’de,üçler ve Kutup da KABE’de bulunur.

 

Rivayet edilmiştir ki: Peygamberlerden birisi açlıktan,soğuktan ve bitten şikayet etti. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri o Peygambere: Sana İslamlık verdiğime ve senin gönlünü kafir olmaktan kurtardığıma, sakladığıma razı değilmisin? Bundan sonra bitli Müslüman olmak mı yeğdir, yoksa bitsiz kafir olmak mı yeğdir? Diye sordu..O Peygamber,başına toprak saçtı. Yarabbi, halime razı oldum! dedi.Beni küfürden sakla .

 

Rivayet edilir ki: Peygamberlerden birisi rızkı için Hak Teala Hazretlerine şikayet etti.Hak Teala Hazretleri de:  Denize gir, oradan bir taş al,çıkar diye buyurdu.O Peygamber de denize girdi. Oradan bir taş çıkardı. O taşı yardı. İçinden bir küçük kurt çıktı. Ağzında bir yeşil yaprak tutardı.

 

Hak Celle ve Ala Hazretleri: Dosdoğrudur ki ben bu kurtcağızı açlıkla helak eylemedim. Peygamberimi ise kaydederim. Rızık için kaygı çekme, gam yeme. Yoksa senin Peygamberlik defterinden adını çıkarırım. Ve sana öyle bir azap ederim ki, hiç kimseye onun gibi bir azap eylemem, dedi.

 

NOT: Yukarıda anlatılanlar tam iman etmiş bir teslimiyeti bize gösteriyor.Rızık için kaygı duyanlar veya Allahın saymakla bitiremiyeceğimiz nimetlerine şükrünü eda edemediğimize hayıflanmamız lazım gelmez mi? “HER NE GELSE YAHŞİDİR – HEP O DOSTUN İŞİDİR

 

Dervişe düşen burada “EYVALLAH” demektir.Cenab-ı Allah bizleri “EYVALLAH” diyenlerden eylesin İnşallah.

-          

 

 

 

 

 

Tüm MAKALELER