ABDULKADİR GEYLANİ HZ.NİN DERVİŞLERİNE ÖĞÜDÜ
ABDULKADİR GEYLANİ HZ.NİN DERVİŞLERİNE ÖĞÜDÜ - Canibim.Com

 

İnsanların En İyisi

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Parana ve altınına güvenme. Bunlar bir gün biter. Elinden gidin­ce pişmanlık duyarsın. İçin bozulur. Harap olursun. Sebeplere dayan­mak insanı mânevi duygulardan mahrum eder. İmanı zayıflatır. Al­lah'a tevekkül eyle; O sana kuvvet verir. İşlerinde sana yardım eder. Lütuflarını bol bol yağdırır. Allah'a güvenirsen, ümit etmediğin yol­lardan sana kapılar açar. Kalbine öyle bir kuvvet verilir ki, dün

 

 


Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Bilesin ki, bütün eşya, ilâhî kuvvetle hareket eder ve aynı kuv­vetle sükûnet bulur. Bir kula bunu anlamak nasib olursa, kullarda kuvvet bulmaktan istiğna duyar. Ve onları Hakk'ın kudretine ortak etmez. Ayrıca kullar da ondan rahat ederler. Çünkü yeryüzünde o, kimseyi ayıplamaz ve kimseden bir talepte bulunmaz. O kullar, büyük derecelerin sahibidir. Onlar, önlerindeki plana göre hareket ederler.

 

 

Pîr Abdülkâdir Geylanî’nin Akîdesi

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Hamd Allah’a mahsustur. Keyfiyeti yaratan O’dur fakat kendisi keyfiyetten münezzehtir. Mekânı yaratan O’dur, fakat kendisi mekândan münezzehtir.

 

 

Ölü Kalplerin Diriltilmesi

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Efendimiz Abdülkâdir Geylânî’nin (k.s) kerametlerinin çokluğu üzerinde tarihçiler görüş birliğindedirler.

 

Abdülkâdir Geylânî'nin Ahlakı

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Pîr Abdülkâdir Geylânî (k.s) yüksek ve üstün meziyetlerine rağmen son derece yumuşak başlı, alçak gönüllü, ağırbaşlı idi. Bir çocuk veya kız çocuğu bile konuşsa ayağa kalkarak dinler, işini görürdü. Fakirlerin, yoksulların yanına oturur, onların elbiselerini temizlerdi. Ama bunun aksine anlı şanlı adamlara ayağa kalkmaz, devlet erkânına saygı için önünde dikilmezdi. Halifenin bazen geldiği olurdu

 

 

Himmetini Âlî Tut

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurur: “Allah bir kulu hakkında hayır dilerse, onu din ilimlerinde an­layışlı kılar. Nefsinde mevcut ayıpları görmeyi kendisine nasip eder.” Din işlerinde derin bilgiye sahip olmak, nefsin bilinmesini sağ­lar. Dolayısıyla Yaratan'ın kuvvet ve kudretini... O’nun yaratıcı ve besleyici kuvvetini bilen, bütün eşyayı olduğu gibi görür ve bilir. Kulluk bu bilgi ile

 

Kelime-i Tevhîd Zikrinin Faydaları

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Ey cemaat! İçinize sinen manevî şeytanın boynunu, kelime-i tev­hidi ihlâsla söyleyerek kırınız. Mücerred kelime ile yetinmeyiniz. Tevhid kelimesi şeytanı yakar; fakat onu tam söyleyebilmek mesele. O büyük kelâm, iman sahiplerine nur, şeytan tayfasına ateş olur. Kalbinde binlerce ilâh yattığı hâlde nasıl: “Yalnız ilâh olarak Allah vardır.” diyebilirsin?

 

 

Âhireti Düşününüz!

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Peygamber (s.a.v) Efendimiz’in şu hadîs-i şerifi, içinde yaşadığı­mız âlem için büyük mânalar taşır: “Hastaları ziyaret ediniz. Cenaze törenlerinde hazır bulunma­ya gayret ediniz. Çünkü bunlar bu âlemin ötesinde bir başka âlemin varlığını hatırlatır.”

 

 

Bu Dünya Bir Pazardır

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Ey evlat! Perişan hâline en uygun şey, bendedir. Söyleyeyim: Hiç kimseden bir şey alma. Kimsenin vergisini bekleme. Anlayama­dığını kimse anlatamaz.

 

O'nun ülkesine göç et­mek

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Ben yalnız Allah'tan korkarım. Bir ümidim varsa, o da O'ndan olur. Eğer yaptığım kulluk varsa, o da O'nun içindir. Yalnız O'nun için çalışırım. Rızkımı O'nun hazinesinden beklerim. Her şey O'nun kuludur; O'ndan gayri mülke sahip çıkan olmaz.

 

 

Allah Yoluna Can Koyanlar

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Allah yoluna can koyanlar, varlıklarını dağıtırlar. İşleri, hal­ka huzur getirmektir. Ganimet toplar, halka dağıtırlar. Onların al­dığı ganimet, Allah'ın fazlıdır. Onu alır, ihtiyaç sahiplerine karşılık­sız verirler. Darda kalmışları sıkıntıdan kurtarırlar. Borcunu öde­mekten çaresiz kalanlara yardımda bulunurlar; borçlarını öderler.

 

 

"Güneş ve Ayı Görür Gibi "

Abdülkâdir Geylânî (k.s)

Bir kimse, Allah'ı seveni görürse, kalbi ilâhî tecelliye kavuşur. İstidadı varsa, sır âlemi ile Hakk'a vasıl olur. Rabb’imizin varlığı görülür.

NOT:SADECE  ŞU SON ÖĞÜDÜNÜ KULAĞINA KÜPE YAPAN BÜYÜK MAKAMLAR KAZANIR .TABİ NASİBİNİ ALMAYI BİLENE YOKSA NEFSİ İLE KAPRİS YAPANLAR ELİ BOŞ,KAFASI BOŞ OLUR,İSTERSE YİRMİ SENE GELİP GİTSİN.BU KAPIYA ÜRYAN GELECEKSİN Kİ RIZAYI BARİYİ TAHSİL EDESİN.HESAP ,KİTAPLA GELEN BİR ÜFÜRÜKLE DE GİDER.ALLAH NEFSİMİZİN ESİRİ OLMAKTAN BİZLERİ KORUSUN.AMİN...

 

 
Tüm MAKALELER