ON AFET NELERDİR?
ON AFET NELERDİR? - Canibim.Com

                                        HELALİN FAZLASINDA BULUNAN ON AFET

 

 

Helalin fazlası da dervişler için afet ve ibadet ehli için bir beladır. Bu meselede temel teşkil edecek on tane afet var.

1 – Çok yemede kalp kararır ve basiret nuru gider. Peygamber (sav) buyuruyor ki : “Çok yemek ve içmekle kalbi öldürmeyiniz.Çünkü o, üzerine çokça su dökülen bir tohum gibi ölür.”

2 – Çok yeme azanın harekete geçmesine,fuzuli ve kötü şeylere yönelmeye sevk eder.”Gözü harama,kulak  ve dil gıybette,diğer uzuvlar şehvete meyleder.Eğer aç olursa bütün azalar sakin olur ve bunlardan hiç birine göz dikmez ve arzuda etmez.        Vucuda haram girerse vucud’dan da haram çıkar

3 – Çok yemek anlayışı ve ilmi azaltır.Çünkü karın tokluğu zekayı giderir.”Dünyevi ve uhrevi bir ihtiyacın varsa,onları yerine getirinceye kadar bir şey yeme.Çünkü yemek aklı bozar.”

4 – Çok yemek ibadetin az yapılmasına sebebdir.Çünkü insan çok yediği zaman bedeni ağırlaşır,uyku basar ve azaları tembelleşir.Bundan dolayı denilir ki;”Eğer çok yiyorsan kendini kötürümlerden say.” Süfyan-ı Servi (ra) derki:”İbadet bir sanattır.Onun dükkanı halvet(yalnızlık),aleti ise açlıktır.

5 – Çok yemek ibadetin zevkini kaybetmeye sebeb olur.Ebu Bekir es-Sıddık (ra):”Rabbime karşı ibadetin tadını ala bilmem için Müslüman olalıdan beri doyasıya yemek yemedim ve kanasıya su içmedim”.Darani de şöyle diyor.”Yaptığım en tatlı ibadet,karnımın (açlıktan) arkama yapıştığı zamandır.”

6 – Çok yemede şübhe ve harama düşme tehlikesi vardır. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur.”Helal rızık ancak sana yetecek kadar gelir.Haram ise ölçüsüz derecede gelir.”

7 – Çok yeme,Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu”Bütün hastalıkların aslı tokluk ve açlıktır.”

8 – Çok yemek,sekarat-ı mevtin şittetli olmasına ve ahiret gününde azaba giriftar olmaya sebebiyet verir.

9 – Çok yeyenlerin ahiret sevapları noksan olur.AHKAF SURESİ:20 (Kafirlere ateşin karşısına (getirilerek) gösterileceği gün,(denilirki) “Siz bütün zevkleri (nizi) dünya hayatınız içinde (yaşayıp) bitirdiniz.Bunlarla sefa sürdünüz.İşte yerzüzünde haksız yere kibirlenmekte ve fısk(u fücur)a sapmakta olmanıza mukabil bu gün horluk azabıyla cezalandırılacaksınız.”O halde dünya lezzetlerinden aldığın zevk miktarı, ahiret lezzetlerinden eksilir.

10 – Helalin fazlasını almak ve şehvetli şeyleri istemek suretiyle ebedi terk ediğinden dolayı hapis,hesap,yerilme ve ayıplama düşer.Çünkü dünyanın helali için hesab,haramı için azab vardır.

İbrahim Etem (ks) şöyle demiştir.Lübnan dağlarında çok ağabeydle konuştum bana şu tavsiyelerde bulundular.

1-     Çok yiyen kimse ibadetin tadını alamaz.

2-      Çok uyuyan kimse ömründe bereket bulamaz.

3-     Halkın rızasını talep eden kimse Allah (cc) ın rızasını bekleyemez.

4-     Fuzuli konuşan ve gıybet eden kimse,Müslüman olarak dünyadan çıkamaz.

 

Ey derviş…Yiyecek hususunda çok dikkatli olmalısın.Sonra helalden de Allah’(cc) ibadet edecek kadarıyla iktifa etmelisin.Şer olan şeyleri yapma ki,sonra cehennemde kalırsın.Allah(cc) Tevfik ve hidayet sahibidir.

“AZ YEMEK, AZ KONUŞMAK,AZ UYUMAK GAVLİ PEYGAMBERİDİR.AZAB ÇEKMEĞE SEBEP ÇOK YEMEK.HUUUUU…….”

 

 

 

Tüm MAKALELER