İLMÜ LEDÜN SOHBETLERİ - 10
Canibim.Com

İLMÜ LEDÜN SOHBETLERİ - 10 - Canibim.Com

İLMÜ LEDÜN SOHBETLERİ :        Kur’anda (Fela tes’elün maleyse leke bihi ilm) insanın bilmediği şeyi sorması akla uygundur) buyurur. Yani bilmediğinizi zikir ehline sorarak öğreniniz buyuruluyor.Beşerin  kutreti dahilinde olmayan işler kaderin sırlarındandır.

 

Nuh (as) oğlu Yam’ın boğulması,Kabilin kardeşini öldürmesi,İbrahim (as) babası Azerin ve emsalinin isyanları,ebediyen şekavette kalmaları gibi…

 

Bu gibi işlerden sual sorulmaz (Allahu yefalün ma yeşae)…Cengiz sülalesinden Hülagu,Bağdatı istila ettiği zaman yüzbinlerce baş kesilmiş çok evliyalar şahadet şerbetini içip bu harap mülkten meleküt alemine göçmüşlerdi.”Bu günümüzde Dünyayı ve bizleri tehtit eden kovid 19 denilen virüsün (siyakı-sibası) dan çok nedeni (Mevla intikamını yine kul ile alur, İlmü ledünnü bilmeyen bunu kul yaptı sanur) penceresinden olayları tahlil edersen hakiki mesajı alırsın.

 

Bu celal kılıcından kurtulanlardan bir zat, o gece sabaha kadar Hakka teveccüh edip münacaatta bulunmuş ve (Yarab Evliya kullarına neden bu işi ettin? Şuçları neydi? Dediğinde hitab-ı kahrı ilahi gelip:”Sukut et,yoksa senin dilini keserim” denildi.

 

O zat hemen töbe edib birdaha kader sırrından sual sormadı.Zira ilahi imtihan kah ceza mahiyetinde kah da sevgiden olur, Yahya Peygamber gibi…Ömründe bir günah işlememiş ve bir isyanı ve hatası olmamıştı (Kul Külle min indallahe) Kur’anı Kerim.Yani (Herşey onun nezdindedir,çünkü herşeyi yaradandır).

 

İblis bir gün Peygamberimize mülaki olup: “Ya Muhammed Allahü taala seni hidayet için yarattı ama  hidayet senin elinde değil, beni de dalalet için yarattı,lakin dalalet benim elimde değil,zira hadi ve mudil Allahın sıfatlarıdır.Bu esnada İlahi hitap varid oldu:”İblis gerçi yalancıdır ama bu sözünde sadıktır.” Buyruldu.

 

Peygamberleri,Resülleri göndermesindeki ilahi hikmet iman ehlini cennet ve sevap ile müjdelemek,kafirleri ise ateş ve azab ile korkutmak,akıl ile idrak edilmesi mümkün olmayan işleri açmak ve aydınlatmaktır,yoksa cebretmek değildir. (Ve Tevasav bilhak ve Tesav bilsabr) ayetinin uyarısı ile…Nebiler,Veliler,ulema,şeyhler,müridler ve Hak aşıkları için aralarında hak ve sabır tavsiyesinden başka alaka yoktur.Aslında bütün alaka ve rabıta Hakkadır.

 

Kamil bir insanın göreneklere göre ve sebeplerle iş görmesi,Peygamberimizin sünnetine uymak içindir.(Edebi Muhammedi)…Aslında sebepleri yaradana (müsebbibe) merbuttur.Bu mertebeye tam tecelli derler.Harp için silahlanmak gibi,belayı kovmak için de dua etmek muvafık ve lazımdır.Hakikata uygundur.Kaza hükmü ile karşılaşmağa hazır bulunmak,zahir ve batını  kabuk içinde saklamak ve dudağı kısmak lazımdır.

 

Peygamberimizde zahirde kılıç kullandı,Uhud harbinde ebi bin halef ismindeki müşrikin boğazını bir darbe ile yaraladı ve cehennemi boyladı. Dini bildirmekte zaaf ve gevşeklik göstermesinler diye, kader sırrı Embiyaya örtülü kaldı.Peygamberimiz temkin sahibi ve kudret sahibi olduğundan ondan saklı kalmış bir şey yoktur.

 

Haktaalanın lutfuna mazhar olan bir kimse, her işi sahibine teslim eder. İyi işi sahibine teslim eder İyi işler karşısında şükreder,üzüntü ve derde uğrasa sukut ile bunların uzaklaşmasına dua eder.Dert ve ızdırap içinde olan kimseleri teselli ile gönüllerini hoş eder.Cenabı Hakkın onlara annelerinden daha müşfik olduğunu bildirir.Kim Allahın kullarına böyle muamele ederse , azabdan mahvuz ve emin olur.Hatta seçilmiş,tertemiz ve sevilmiş olur.

 

Bu gün virüs bulaşmış veya hasta olanları telefonla aramak hal hatır sormak ve ihtiyacını karşılamak lazımdır. Çünkü adam karantinada dışarı çıkamıyor, naçar Dostun hakikisi kara günde belli olur. Unutma birine tebesüm etmek bile sadakadır.

 

 

 

 

Tüm MAKALELER