NASİHATLAR
Canibim.Com

NASİHATLAR - Canibim.Com

                                                                                                     N A S İ H A T L A R

 

Dünya ve ahret sevgisini içinden at.Yalnız Allah sevgisi, içini istila eder ki, o zaman her şeyini ,onun rızası için yaparsın.


Rızık peşinde koşma ,rızkın senin peşini hiç bırakmaz ki.”Sebe suresi:36=”Deki Rabbin rızkı dilediğine yayar ve dilediğine de sıkar.Fakat insanların çoğu bilmez.”


EDEB:Sırrı Sakati ayağını uzatarak oturdu manen ikaza uğradı”o ne kırallar gibi oturuyorsun” diye uyarıldı .Sakati tam doksan sene ayağını bir daha uzatmadı.Sakati yüz yirmi yaşında vefat etti.


İTAHAT : Peygamberimiz (sav)  Bir gün sıcak havada nafile oruç tutan sahabelerine o gün oruç tutmamalarını buyurdu. Bu uyarıya bir kısım sahabe hemen uydu ve orucunu bozdu.Bir kısmı ise oruca devam etti.Bir müddet sonra oruçlu olanlar sıcağın tesirinden hepsi tek,tek bayılmaya başladılar.Orucunu bozanlar bayılanlara hizmet ettiler.Peygamberimiz (sav) hizmet etmek nafile ibadetten daha hayırlıdır buyurdu.


T A S A V V U F: Tövbe kapısından başlar,İhlas ile düzenlenir ve rıza kapısı ile de tamamlanır. Tövbe pişmanlıktır.”GAFUR” esması günahı örtücüdür.”AFUF” esması ise günahları mahveder,yok eder.

H A D İ S :Peygamberimiz (sav) Şöyle buyurdu. MÜFERRUDUN,YİNE ÖNE ÇIKTI DEDİ.Sahabe müferrudun kimdir diye sordu.Peygamberimiz (sav)  Allahı çokça zikreden erkek ve kadınlar diye cevap verdi.


H A D İ S : Saad Ebu Vakkas’tan rivayet olunan Peygamberimiz (sav) dedi ki:Her kim İslam’da babası olmadığını bildiği halde ,babasından başkasına baba olarak iddia ederse ona Cennet haramdır.Not:”Ahzap suresi=40 da buna işaret ediyor.”


H A D İ S : Peygamberimiz (sav) buyurdu ki; Kıyamete yakın,Müslümanlar içinde en az bulunacak şey, helal para ile kendisine güvenilecek arkadaştır.


H A D İ S :Peygamber (sav) buyurdu ki; Öyle bir zaman gelecek ki,uleması az,hatipleri çok olacak.Hatip ulemadan sayılmaz.Hatip:okuduğunu anlatan anlattığını fazla yaşamayan kimsedir.


A Ş K : Mecnun uyuz bir köpeği almış öpüyor,kokluyor.Görenler ne yapıyorsun bu uyuz öpülürmü diye tepki gösteriyorlar.Mecnun bu köpek Leylanın memleketinden gelmiş.Bu gözler belki onu görmüş,belki LEYLANIN GEZİP DOLAŞTIĞI YERLERİ GEZMİŞTİR  diye düşünüyor da köpeği onun için sevip okşuyor.

Oysa insanlarAllahın eseri olan bu Dünyayı ve içindekileri hor ve hakir görüyor ve tahrip ediyorlar.Sonra da “İMAN” ettiğini iddia ediyor.Koca bir yalan.”SEVEN SEVMEYİNCE,SEVİLEN SEVEMEZ”


E D E B : İstanbul’da 300 sahabenin kabrinin olduğu söylenir. Osman gazi Şeyh Edabalinin dergahında yattığı yerde duvarda Kur’anı kerim asılı olduğundan Osman gazi sabaha kadar ayağını uzatmadan “Uyanık” olarak sabahlıyor saygıdan.Oysa bu gün Kur’anı Kerim yatak odalarında duvarda asılı,açılıp okunmadan aksesuar olarak duruyor.


Sudi arabistan sahabi kabirlerini dümdüz etti ve Peygamberimizin evini yıktı.Sapık “vahabi inancından dolayı”.Dünya’da Müslümanlar açlıktan ölürken arap ülkeleri kıyamet alameti olan “milyar dolarlık”gökdelen yarışındalar.Türkler İslamın aklı ve kılıcıdır.”Gelecek bizimdir İnşaallah.


BİŞRİ HAFİ; Yağmurlu havada yerde bir kağıt parçası görür.Islanmayı göze alarak o kağıt parçasını gidip yerden alıp açıyor ki “Besmele” yazılı,öpüp gözüne sürüyor.O gece rüyasında İsminin “evliyalar” defterine yazıldığını görüyor ve “Bişri Hafi oluyor.


ÇOCUK TERBİYESİ : Tahrim Suresi:6 =Yakıtları insan ve taş olan Cehennemden kendinizi ve çocuğunuzu koruyun.

H A D İ S : Her çocuk İslam olarak doğar Ana ve babası neyse dini üzere yetiştirir.


Çocuk doğduğunda damağa hurma sürülür,sünnettir.Yedi günlük olunca saçı kesilir.(Bu kesilen saç çocuk ana karnında iken uzayan saçıdır.) ağırlığınca fakire altın sadaka olarak verilir.Akika kurbanı erkekse iki kız ise bir tane kesilir.(süresi 7 günden ,buluğ çağına kadardır.) Çocuğa güzel isim koymada Anne ve baba sorumludur.Kur’anda her geçen isim  verilmez.Misal “şeytan da “kur’anda geçiyor.Burda manaya bakılır manası güzel olan isim verilir.


Çocuğun güzel konuşması için;”Kelimeyi Tevhiti çok söyletmelidir.Ayrıca “Taha suresi:28= çok okumalıdır.Erkek çocuğu hasenattır.Kız çocuğu nimettir.


GÜZEL SÖZLER : En kötü sarhoşluk,enaniyet sarhoşluğudur.-

İnsan ilişkisinde “tuz gibi ol “ azıda ,çoğuda zararlıdır. -

Selin tahribatından daha kötü tahribat “cehalet “ tahribatıdır.(Hacı Bektaşı Veli)-

Zamanla altın,gümüş kazanılır alınır.Fakat;Altın ve gümüşle zaman satın alınamaz. (Hz.Ali Kv.ve Ra.) 

Zengin çok parası olana değil,çok yardım yapana derler.(nevzat) - 

Dünyadaki evini yık ki,Ahiret evin mağmur olsun. Dünyayı değiştiremezsin,yalnız kendini değiştire bilirsin. - Derdi dünya olanın dünya kadar derdi olur.

Bu yola,akılla çıkılır,sonra da akıldan çıkılır. - Ali’ye çıkmayan yol,çıkmaz yoldur. Gafile kelam,nafile kalamdır.-

İlimsiz aşk,meğer kıylı kalimiş.-  Kur’anın zahirine uymayan her şey batıldır. Ver canı,bul cananı .- Seyri sulükteki maksat,Peygamberimizin zahirine ulaşmaktır. 

Odun yanar kül olur,İnsan yanar kul olur.

 

 

 

 

 

Tüm MAKALELER