Günümüz Ebu Cehilleri”!
Canibim.Com

Günümüz Ebu Cehilleri”! - Canibim.Com

           İslâm kisvesi altındaki, “günümüz Ebu Cehilleri”!

 Prof. Dr. Ahmet Maranki 

Ahzâb Suresi 1 ilâ 3. âyetler arasında, “cehaletin babası” Ebu Cehil’den bahsediyor:

“Ey peygamber! Allah’a itaatsizlikten sakın, açık ve gizli inkârcıların sözünü dinleme, Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah’a güven; güvenip dayanmak için Allah yeter.”


Âlemlerin sahibi Allah (cc), habibi üzerinden tüm insanlığa, cühelanın bilgisiz ve zalim olacağını bildiriyor. Bugün de Ebu Cehil’in gayri inisiyaki müntesibleri, menfaatleri adına ve en büyük tahribatı verecekleri din-İslâm kisvesiyle, kirli emellerini harfiyen uygulamatadır!


Yine Ahzâb Suresi’nde Ebu Cehil’in, kendisine yüklenen emanete ihanet edip mazlumlara da zulmedeceği de bildirilmiştir! Onlara tabi olanlara, bu dünyada da ahrette de karşılık görecekleri noktasında uyarmıştır!


“Biz emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettik, ama onlar bunu yüklenmek istemediler, ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir.” Ahzâb 72-73


EBU CEHİL-CAHİLLERİN BABASI!

Ebu Cehil, Hz. Peygamber’in kavmi Kureyş’in son derece hürmet ettiği, âlim biriydi. Sözü dinlenen ve güvenilir biriydi.


İslâm, “eşitlik-adalet” ilkesiyle, ilk zamanlar köleler arasında yayılırken, Alâk ve Kalem sureleri bu “hürmetli-haşmetli” Ebu Cehil ve avanesi İslâm düşmanlarından bahsetmesi çok manidârdır! Birincisi, kişilerin toplumdaki konumu-izzetinin, hakikât karşısındaki hükümsüzlüğü vurgulanmıştır! Bir mühim nokta da, Peygamberin mahremi-hanesine böyle yakın olan bir “fikrin!” tehditine dikkat çekilmiştir! Çünkü bu tehdit, toplu yok oluşun öncüsü olabilir..!!?


İnsanları himaye eden bir kişinin, kavmin, cemiyetin; kendinden büyük bir güce teslimiyeti söz konusu olduğu an, firak hasıl olur! Bu hamaset ehli, enaniyeti-kibriyle prestij kaybı derdine düşer ve kendisiyle birlikte koca bir toplumu ateşe atabilir, atar!!?


“Andolsun ki biz onu perçeminden o günahkar ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz o zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın bakalım biz de zebanileri çağrıcağız hayır sakın onu dinleme secde et ve yaklaş..!” Alâk 15-16

İnsanın da, âlemlerin de mutlak sahibinin sözü ve ikazıyla bu sabittir!


BUGÜNÜN EBU CEHİLLERİ, 

GERÇEKLERİ SÖYLÜYOR MU?!

Bugün, başta dini hakikâtler olmak üzere, insanı kemalât noktasında yapılandıran yücelten-yükselten “ilmi-fenni-kültürel-sosyal” her bir mecrada söylenenlere ne kadar itibar edilebilir?! İstisnasız, hayatın her yanını kuşatan bilgi karmaşasıyla ve kirliliğiyle iğdiş edilen zihinlere, hakikâti anlatmanın vakti geldi de geçmiyor mu..?!


YALAN YAZILAN TARİHİ GÖR 

VE ARAŞTIR, EY İNSANLIK!!!

Bilimsel ilerlemenin gerçek müellifleri kim, hiç düşündünüz mü..?! Birkaç örnekle, ibretlik hâli pür melâlimizi görelim:


Suyun kaldırma gücünü Arşimed değil Hz.Nuh bulmuş ve göstermiştir!

Kan dolaşımı, William Harvey değil; İbni Nefs bulmuştur!

Yerçekimi kanununu Newton değil; Biruni bulmuştur!

Atomun parçalanacağını Einstein değil; Cabir Bin Hayyan bulmuştur!


Gözün yapısıyla ilgili ilk eseri Papaz Konstantin değil; Ali bin Abbas vermiştir. Papaz Konstantin, Ali bin Abbas’ın kitabını tercüme edip, ‘ben yazdım’ diye kandırmıştır. Foyası ortaya çıkınca rezil olmuştur!


Mikrobu keşfeden Pasteur değil; Akşemseddin hazretleridir!

Amerika kıtasını keşfeden Kristof Colomb değil; Piri Reis’tir! Piri Reis, çizdiği dünya haritasında Amerika kıtasını da göstermiştir.


Differansiyel hesabını Newton değil; Sabit bin Kurra yapmıştır.

Binom formülünü Newton değil; Ömer Bin Hayyam bulmuştur.

Geometri’yi Rene Decart değil; Sabit bin Kurra bulmuştur.


Dünyanın Güneş sistemindeki yerini ve güneşin merkez olduğunu Kopernik değil; Biruni bulmuştur.

Dünyanın yuvarlaklığını Galileo Galile değil; Biruni bulmuştur.

Rüzgârın hızı, hava yoğunluğunu Evangelista Toriçelli değil; Abdurrahman El Hazini bulmuştur.

Azamut kadranını (Yıldız ölçer) Regiomontanus değil; Cabir bin Eflah bulmuştur.


HERKES, KENDİ KEŞFİYLE MÜKELLEFTİR!

Herkesin araştırıp bilim adamı olması mümkün değildir. Fakat, Allah’ın verdiği akılla araştırıp sorgulaması mümkündür! Bir misalle açıklayayım. 80 öncesi, medyanın kısıtlı olduğu ve cep telefonu-internet gibi bilgiye rahat ulaşılamadığı zor günlerde, bu cenderedeydik. Acaba hangisi doğru, kim doğru..? Günde on yaralı-ölü olduğu günler…


Terörün hâkim olduğu günler. Bir gün de hocalarımıza sorduk: “Doğruları nasıl öğreneceğiz..?” Hocamız, o günlerin büyük manipülatörü bir gazete üzerinden ibretlik cevap verdi: “Evlâdım, bunlar ne diyorsa, ne yazıyorsa siz tersini yapın! En azından emniyetli olursunuz! Doğru yolu daha kolay bulursunuz..!” 

Siz de kendi doğrularınızı keşfedin; Ebu Cehillere bulaşmadan!!! Vesselâm.

Tüm MAKALELER