HZ ALİYE VASİYETLER
Canibim.Com

HZ ALİYE VASİYETLER - Canibim.Com

                           Hz.PEYGAMBERİMİZİN- Hz. ALİ “ye VASİYETİ

 

 

 

 

YA ALİ ; Cahillikten daha beter fakirlik yoktur. Akıldan daha güzel mal yok.Kendini beğenmekten daha korkunç yanlışlık yok. Yakin (sağlam bilgi) gibi iman yok.Müşavereden daha kuvvetli yardımcı yok.Güzel huylar gibi soy-sop yok. Tefekkür (düşünmek) gibi ibadet yok.

 

YA ALİ; Her şeyin bir afeti vardır.Sözün afeti yalan,ilmin afeti unutmak,ibadetin afeti riya,

Zekatın afeti övünme,şecaatin afeti zulüm,cömertliğin afeti başa kalkmak, güzelliğin afeti kendini beğenmek,asaletin afeti kasılmak,ibadetin afeti usanmak.

 

YA ALİ ; Birisi seni yüzüne karşı met ederse, Allahım beni onların dediğinden hayırlı eyle, onların sözü ile beni sorguya çekme de. Onların sözlerinden salim kalırsın.

 

YA ALİ ; Oruçlu iken, iftar ederken “ Allahım senin rızan için oruç tuttum ve verdiğin rızıkla da iftar ediyorum” de O gün, ne kadar insan varsa hepsinin sevabı kadar sevap kazanırsın.

 

Oruç tutan kimsenin Allah yanında makbul bir duası vardır. İftar ederken Besmele çeker ve “Ey mağfireti bol olan Allahım beni af eyle” dersen af olunur.

 

YA ALİ ; Güneşe ve aya karşı oturma, arkanı dön de otur.Güneşte de çok oturma hastalık gelir.

 

YA ALİ ; Yasin-i Şerifi çok oku;aç,susuz,çıplak kalmazsın.hastalık,korku,zindan görmezsin,yalnız kalmazsın,her yerde hürmet görürsün.Bir şeyin kaybolmaz,bir hastanın başında okursan ecel gelmişse ölümü asan olur.Akşam okuyan sabaha,sabah okuyan akşama kadar emin olur.

 

YA ALİ ; Yatarken Tebareke (mülk) suresini oku,kabir azabı görmezsin,münkir,nekir sual sormaz.

 

YA ALİ ; İhlas suresini abdestli olarak oku.Kıyamet günün de ; Ey Allahını metheden kalk

Cennete buyur derler.

 

YA ALİ ; Kötü sözlerden ve kötü gözlerden korunmak için Maşallah de “La havle…”oku

 

YA ALİ ; Zeytinyağı ye ve vucuduna çal. Şeytan yaklaşamaz.

 

YA ALİ ; Yemeğe başlarken tuzla başla.Sonunda da tuzla bitir.Birçok dertlere devadır.

 

YA ALİ ; Yemeğin başında besmele çek,sonunda da hamd et.Sonuna kadar melekler sevap yazar.

 

YA ALİ ; Evinden çıkarken Ayet-ül Kürsü”yi oku,işlerin kolaylaşır.

 

YA ALİ ; Yalnız sefere çıkma ,şeytan seninle beraber çıkar.

 

YA ALİ ; Çocuğun olursa sağ kulağına ezan oku,sol kulağına kamet getir. O çocuğa şeytan zarar yapamaz.Gök aylarının başında ve ortasında şeytanlar çok faal olurlar.Kendinizi koruyun,şerlerinden Allaha sığının.

 

YA ALİ ; Sail”i rettetme.İsterse at üzerinde gelsin,bir şey ver.Verilen sadaka sail”den evvel Allaha gider.Sabah erken sadaka vermeli,çünkü,bela ve musibetler sadakanın önüne geçemez.

 

YA ALİ ; Fakirleri miskinleri sev.Allah da seni sever.

 

YA ALİ ; Evine girince evdekilere selam ver.Evin bereketi artar.

 

YA ALİ ; Güzel huylu ol.Böyle olursan oruç tutanların,namaz kılanların derecesine ulaşırsın.

 

YA ALİ ; Öfkelenme,Öfkeli insanlara şeytan istediği şeyleri yaptırır.

 

YA ALİ ; Allahın afedici olduğunu unutma,daima Allahdan mağfiret iste.

 

YA ALİ ; Yeni bir elbise giyersen,eskisini bir fakire giydir.O elbise fakirin üzerinde bulundukça Allahın hıfzındasın.

 

YA ALİ ; Camiye girerken, Allahım bana rahmet kapılarını aç de.Çıkarken de Allahım bana rızık kapılarını aç de.

 

YA ALİ ; Doğru yalan ne olursa olsun Allaha yemin etme.Ağzını yemine                             alıştırma.”Yeminlerinize Allahı siper yapmayın.Allah yalan yere yemin edenleri temizlemez.

Ve onlara merhamet etmez.

 

YA ALİ ; Dört şey vardır ki şeytandandır. Ağlamayan göz-katı kalp-uzun amel-dünya sevgisi.

 

YA ALİ ; Dişlerini temiz tut.Aralarında yemek parçası kalmasın.Melekler sevmez.

 

YA ALİ ; İnat olma .Sonra pişman olursun.Dilini daima hayıra alıştır. ahiretin en şittetli azabı

Dildendir.İnsanların en büyük dertleri; hased,hırs,gazap,kizb”dir.

 

NOT; Bu bilgiler Muhyiddin İbn Arabiden alınmıştır.

 

Cenab-ı Mevlam bu bilgilerle amel etmeyi cümlemize nasip etsin İnşallah…!

 

Selam ve dua ile kadiri dergahının hizmetkarı – Nevzat-Bursa

Tüm MAKALELER