SALAVAT-I KEMALİYYEAllahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahil-kerimi ve ifdalihi

Allahumme salli ve sellim ve barik ala Mürşidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahil-kerimi ve ifdalihi

Allahumme salli ve sellim ve barik ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede kema lillahil ve kema yeliku bi kemalihi

Allahumme salli ve sellim ve barik ala Şemsid-duha Muhammedin ve ala alihi adede kema lillahil ve kema yeliku bi kemalihi

Allahumme salli ve sellim ve barik ala Nuril-huda Muhammedin ve ala alihi adede kema lillahi ve kema yeliku bi kemalihi